Drift- og vedligeholdelsesplaner

I kraft af vor erfaring med bygninger og klimaskærm, tilbyder vi udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner (inkl. driftsbudget), energimærke- og energiplaner, tilstandsrapporter og lejlighedsvurderinger.

Med en drift-og vedligeholdelsesplan (og et realistisk driftsbudget) kan den pågældende forening/boligselskab danne sig et godt overblik over de fremtidige renoveringsprojekter og deres økonomiske omfang. Vi gennemgår jeres ejendom, ind- og udvendigt, og inddrager det faste personale for at få en grundig forståelse af hvilke udfordringer, brugerne måtte opleve på daglig basis. Økonomien til fremtidens driftsbudget udarbejdes med udgangspunkt i indhentning af håndværkertilbud på de respektive opgaver.

TVEDE har samarbejdet med et af landets største almennyttige boligselskaber, og udarbejdet DV-rapporter og fremtidige budgetter til 10 af deres bebyggelser i Storkøbenhavn. Ligeledes har vi erfaring med at levere DV-planer og driftsbudgetter for andelsboligforeninger.