Ved projekteringen gennemgår projekterne en række faser, hvor de indledende idéer videreføres og udvikles til et gennemarbejdet teknisk slutprodukt. Projekteringen indeholder bl.a.:

Geoteknik: Geotekniske forhold er én af de vigtigste discipliner i forbindelse med tilbygninger og nybyg, da det er i jorden at belastningerne fra bygningsværket afleveres. TVEDE varetager al form for projektering i forbindelse med geotekniske forhold, herunder:

  • Fundering ifm. nybyg
  • Forstærkning af eksisterende fundamenter
  • Pælefundering
  • Understøbning

Statik: TVEDE udarbejder alle former for statiske beregninger i forbindelse med både store og små projekter – om der blot er tale om nedrivning af en bærende væg eller komplicerede statiske konstruktioner der kræver stor teknisk indsigt og erfaring.
Vi anvender det nyeste softwareværktøj til simulering af statiske modeller og gennemførelse af FEM-beregninger. Ligeledes varetager vi al dokumentation i forbindelse med eftervisning af bygningens stabilitet. Vores fokus er at sikre, at kundens ønsker og visioner kan realiseres på bedst mulig vis – både kvalitetsmæssigt og økonomisk.

Byggeteknik: TVEDE tilbyder hovedprojektering ved såvel nybyg som renoveringsopgaver. Vi har stor erfaring med detailprojektering af større private villaer, fra skitsefase til det endelige slutprodukt. Vi er altid behjælpelige med at rådgive om tekniske løsninger, og inddrager vores kunder tidligt i projekteringsfasen for at afstemme visioner med de korrekte byggetekniske løsninger.

Konstruktionsprojekt og arkitektprojekt
Et konstruktionsprojekt bliver typisk udarbejdet på baggrund af et arkitektprojekt. Vi projekter iht. Eurocode og har avancerede FEM-beregningsprogrammer til at udføre statiske beregninger.

Vores tegningsmateriale udføres i AutoCad, til beregninger benyttes FEM-Design, MathCad samt Excel.

Installationer: TVEDE projekterer og varetager alle former for bygningsinstallationer, herunder:

  • El-installationer
  • Vand- og varmeinstallationer
  • Ventilation
  • Øvrige bygningsinstallationer såsom dentalinstallationer