Byggeandragende

TVEDE udarbejder byggeandragende til indhentning af byggetilladelse til både store og små projekter hos myndighederne. Vi sørger for at indhente alle relevante oplysninger samt udarbejde det tegningsmateriale, der er nødvendigt for at opnå byggetilladelse. Under ansøgningsprocessen, varetager vi al kontakt med myndighederne frem til tilladelsen foreligger.

En byggetilladelse indeholder ofte en betingelse om indsendelse af statisk dokumentation ifm bærende konstruktioner. Førend en konstruktionstilladelse foreligger fra myndighederne, må arbejder involverende bærende konstruktioner ikke opstartes. TVEDE kan varetage myndighedskontakten og sørge for at det nødvendige beregnings- og tegningsmateriale foreligger for at opnå en konstruktionstilladelse.

TVEDE varetager i forbindelse med nybyg eller totalrenovering alle opgaver vedr. byggemodning indeholdende tilslutning af el, vand og kloak samt varetagelse af al myndighedskontakt ifm dette.