Udbud og licitation

For at sikre en professionel rådgivning gennem hele byggeprojektet, tilbyder TVEDE, efter hovedprojekteringen er afsluttet, at varetage et komplet udbud fra start til slut, indeholdende:
  • Valg af entreprenører og udbudsform/kriterier
  • Udsendelse af projektmateriale
  • Spørgerunder frem til licitation
  • Licitation
  • Gennemgang af licitationsresultater
  • Kontrahering og opstart med den valgte entreprenør

Alle TVEDE’s medarbejdere videreuddannes løbende for at sikre, at medarbejderstaben er ajour med f.eks. tilbudsloven og AB92.