Byggeledelse og fagtilsyn

Et byggeprojekt kan være en kompliceret proces, og her hjælper TVEDE gerne med byggeledelsen. Vi har stor fokus på tid- og økonomistyring gennem hele projektet. Vi deltager i planlægningen og projektstyringen, således at arbejdet tilrettelægges korrekt og hensigtsmæssigt gennem hele byggeperioden.

TVEDE har stor erfaring med byggeledelse, og kan ligeledes være med til at sikre at de kontraktlige forhold, både fagligt, økonomisk og i form af byggejura, overholdes i hele byggeperioden.

Hos TVEDE er vi samtidig certificeret til at forestå den lovpligtige arbejdsmiljøkoordinering.

TVEDE tilbyder ligeledes løbende fagtilsyn i forbindelse med vores projekter for at sikre, at det der er blevet projekteret på tegnestuen også bliver udført korrekt og på forsvarlig vis på byggepladsen. Hos TVEDE sørger vi for at fagtilsynene varetages af de medarbejdere der har den rette baggrund samt involvering i de pågældende projekter.

Når projekterne er afsluttet, bistår TVEDE i 1-års gennemgang og 5-års gennemgang såfremt 5-års entreprenøransvar er gældende, jf. AB92.