EMNE: Tag- og vinduesudskiftning i Isenmark Børnehus
BELIGGENHED: Brabrandvej, 2610 Rødovre
BYGHERRE: Rødovre Kommune
OPFØRSELSÅR: 2016
ENTREPRISESUM: –
RÅDGIVNNGSFORM: Totalrådgivning
INGENIØR: TVEDE
STATUS: Afsluttet