Chr. Andersens Vej, Greve

EMNE: Nybyg, privat villa på Chr. Andersens Vej på 215 m2.
BELIGGENHED: Chr. Andersens Vej, Greve
BYGHERRE: PRIVAT
OPFØRSELSÅR: 2008 – 2009
ENTREPRISESUM: 3 mio. kr. ekskl. moms
RÅDGIVNNGSFORM: TOTALRÅDGIVNING
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise.
INGENIØR: TVEDE
STATUS: Afsluttet