EMNE: Facaderenovering samt vinduesudskiftning. 30 Lejligheder
BELIGGENHED: Viktoriagade 2-4, Istedgade 36.
BYGHERRE: AB Viktoriagade
OPFØRSELSÅR: 2008- 2009
ENTREPRISESUM: 7mio. kr. ekskl. moms
RÅDGIVNNGSFORM: TOTALRÅDGIVNING
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise.
INGENIØR: TVEDE
STATUS: Afsluttet