EMNE: Udskiftning af døre og vinduer samt etablering af 20 altaner på gårdside.
BELIGGENHED: Nansensgade 3-5
BYGHERRE: AB Nansensgade
OPFØRSELSÅR: 2009 – 2009
ENTREPRISESUM: 6 mio. kr. ekskl. moms
RÅDGIVNNGSFORM: TOTALRÅDGIVNING
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise.
INGENIØR: TVEDE
STATUS: Afsluttet