Tandlægeklinik, Tårnby

EMNE: Nybyg, centralklinik i Tårnby på ca. 700 m2.
BELIGGENHED: Amager Landevej
BYGHERRE: Tårnby Kommune
OPFØRSELSÅR: 2013 – 2014
ENTREPRISESUM: 11 mio. kr. ekskl. moms
RÅDGIVNNGSFORM: Totalrådgivning:
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise.
ARKITEKT: –
INGENIØR: TVEDE
STATUS: Afsluttet