EMNE: Totalrenovering af fredet ejendom på 1300 m2
BELIGGENHED: Vedbæk Strandvej
BYGHERRE: DREI v. dir. Casper Slumstrup
OPFØRSELSÅR: 2010 – 2013
ENTREPRISESUM: 55 mio. kr. ekskl. moms
RÅDGIVNNGSFORM: DELT RÅDGIVNING
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
ARKITEKT: GITZ
INGENIØR: TVEDE
STATUS: Afsluttet