EMNE: Udskiftning af vinduer på 118 rækkehusboliger
BELIGGENHED: Lillemosevej 4-138
BYGHERRE: Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe
OPFØRSELSÅR: 2011 – 2012
ENTREPRISESUM: 8 mio. kr. ekskl. moms
RÅDGIVNNGSFORM: TOTALRÅDGIVNING
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
INGENIØR: TVEDE
STATUS: Afsluttet