Mølleparken II, Gladsaxe

EMNE: Udvendig efterisolering af facader (gavlisolering) på Mølleparken II
BELIGGENHED: Gammelmosevej, 2800 Gladsaxe
BYGHERRE: Arbejdernes Boligselskab – Gladsaxe
OPFØRSELSÅR: 2016-2017
ENTREPRISESUM: –
RÅDGIVNNGSFORM: Totalrådgivning
INGENIØR: TVEDE
STATUS: –