EMNE: Udskiftning af samtlige vinduer og døre i andelsboligforening.
BELIGGENHED: Hyltebjerg Allé 17-37
BYGHERRE: AB Hyltebjerg
OPFØRSELSÅR: 2010 – 2011
ENTREPRISESUM: 8 mio. kr. ekskl. moms
RÅDGIVNNGSFORM: TOTALRÅDGIVNING
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
INGENIØR: TVEDE
STATUS: Afsluttet