EMNE: Udskiftning af vinduer og rørsystemer på hotel
BELIGGENHED: Carl Gustavs Gade, Taastrup
BYGHERRE: PRIVAT
OPFØRSELSÅR: 2012 – 2013
ENTREPRISESUM: 4 mio. kr. ekskl. moms
RÅDGIVNNGSFORM: TOTALRÅDGIVNING
ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise.
INGENIØR: TVEDE
STATUS: Afsluttet